شاعر حمل حاله بهالموتوحده الوهجشبهتك بكل الدنيمن بعدك عليها السلام...بس (Tyre, Lebanon)

شاعر حمل حاله بهالموتوحده الوهجشبهتك بكل الدنيمن بعدك عليها السلام...بس (Tyre, Lebanon)


شاعر حمل حاله بهالموت
وحده الوهج
شبهتك بكل الدني
من بعدك عليها السلام...
بس تفرحي
بيطير من صدري الحمام
بس تزعلي
ع مصر باخدلك الشام...
#livelovetyre #livelovebeirut #TyrePage #livelovejnoub #wearelebanon #insta_lebanon #meetlebanon #lebanonspotlights #ruins #roman #sunset #flowers #field #sky #clouds #view #picture #rock #birds


by ashraf_nas / Instagram

38 COUNTRIES  LEBANESE CAN VISIT WITHOUT VISA

38 Countries & Destinations Lebanese Can Visit Without a Visa
Find below a list of 38 countries and palces that we Lebanese can visit without a Visa. It's nice to know about such a list when planning a...


Almost $200 Generator Bill for June in Lebanon

Almost $200 Generator Bill for June in Lebanon
Generator Electricity Bill for Safra, Lebanon  So the bill for the 10 AMP generator electricity bill is 280,000 LL, add to that the normal...


The Rabbit Island , North Lebanon جزيرة الارانب ، شمال لبنان (Palm Island)

The Rabbit Island , North Lebanon جزيرة الارانب ، شمال لبنان (Palm Island)
The Rabbit Island or Palm Island or Jaziret l araned is the biggest island in Lebanon stretching at 4.2 KM2, it is located 5.5 Km from the coast...


Timelapse: Yaroun - Beirut then Jounieh in 3 Minutes

Timelapse: Yaroun - Beirut then Jounieh in 3 Minutes
Timelapse a 3 hour drive from Yaroun to Beirut and continuing to Jounieh squeezed into 3 minutes.
Yaroun is a village in south of Lebanon...


The Phonecian Wall Batroun (Phonecian Wall, Batroun, Norh Lebanon)

The Phonecian Wall Batroun (Phonecian Wall, Batroun, Norh Lebanon)
The Phoenician wall of Batroun and Saydet el Baher and actually all of the Batroun area is an amazing place and must be planned during your visit...